Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste: Willa Kukkola Oy Y-tunnus 2932898-2
Henkilötietolain ( 523/ 1999) 10§:n pykälän mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Willa Kukkola Oy

Y-tunnus: 2932898-2 ja Y-tunnus 2076990-2
Osoite: Haapalanlahdentie 4 , 88 600 SOTKAMO
Kotipaikka: Sotkamo
Puhelin +358 40 758 6088
Sähköposti: ulla@willakukkola.fi

Rekisteriasioinnista vastaava yritys: Willa Kukkola Oy

Henkilörekisterin nimi: Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Rekisteriin liittyvä sivusto: https// www.willakukkola.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
– Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
– Palvelujen toteuttaminen
– Asiakas- ja kävijätapahtuminen varmentaminen
– Asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
– Jälleenmarkkinointi käyttäen mm. Facebookin, Googlen ja sähköposti- markkinointiin tarkoitettuja työkaluja
– Tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi.

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Rekisterin käyttäjä tiedottaa sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Sivustojen käyttäjä hyväksyy, että rekisteriä ylläpitävä yritys voi lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja / tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisteröitävät tiedot:
Sivustojen käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja henkilörekisteriin:
Etunimi ja sukunimi sekä sähköpostiosoite
Yritysasiakkaan henkilö-ja / tai yritystiedot (y-tunnukset, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta-ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
Sivustojen käyttäjän sähköpostiviestit

Sivustojen käyttäjän luvat ja suostumukset
Willa Kukkola Oy
Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut ja postaukset joilla vierailet
Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä yrittäjään sähköpostilla ulla@willakukkola.fi.

MAKSULIIKENTEEN TIEDOT
Laskutuksen hoitaa Willa Kukkola Oy käyttäen Sotkamon yrityspalveluita.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun ne eivät enää ole tarpeellisia. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kk sen jälkeen, kun asiakas ei ole käynyt viimeisen 6kk aikana asiakastiedoissa.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide-, tai markkinointitutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydättäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten ettei asiankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteriin.

Tietojesi säilytys tapahtuu palvelimilla, jotka sijaitsevat pääasiallisesti Eu:n alueella. Jotkin palvelutarjoajista saattavat varmuuskopioda tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Varmuuskopiontia tehdään vain, että tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet ovat saattaneet mennä epäkuntoon. Kaikki automaatiojärjestelmän toimittaja ovat Privacy-Shield-sertifioituja, jonka tarkoituksena on varmistaa turvallinen tietojen käsittely myös Yhdysvalloissa.

TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä käyttää Willa Kukkola Oy:n palveluita, mitkä löytyvät yrittäjän www.willakukkola.fi nettisivulta, tai kun asiakas päivittää omia tietojaan, ostaa jonkin yrityksen tuotteen, osallistuu kilpailuihin tai arvontoihin.

SUOJAUS
Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasana syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä Willa Kukkola Oy:ssä. Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Willa Kukkolan toimitiloissa lukitussa kaapissa.

TARKASTUS- JA OIKAiSUOIKEUS (Henkilötietolaki 26 §)
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja oikaista häntä koskevat tiedot, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu (henkilötietolaki 26§). Tarkastuspyynnön asiakas tekee kirjallisesti ja allekirjoitettuna Willa Kukkola Oy, Haapalanlahdentie 4, 88600 SOTKAMO. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Willa Kukkola Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Mikäli tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee tarkasti perustella ja yksilöidä tarkasti mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN
Kaikista ponnisteluista huolimatta mikään Internet- tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen talletusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkaalleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Toiminimi Ulla Haapsalo Y-tunnus 2076990-9
KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET
Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus.

ALAIKÄISTEN TURVALLISUUS
Alaikäisten henkilötietoja kerätään huoltajan suostumuksella.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET
Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:
– tiedonsaantioikeus
– käsittelyn rajoittamisen oikeus
– korjausoikeus
– oikeus tulla unohdetuksi
– suostumuksen peruuttamisen oikeus
– tietojen siirto-oikeus

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUILLE
E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset tai muut vastaavat kirjeet/ilmoitukset voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä yritys vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.
Suosittelen vain niitä tuotteita, joita olen itse testannut, käyttänyt tai todennut toimivaksi.

Willa Kukkola Oy ja Hieronta ja hyvinvointipalvelut Ulla Haapsalo

TIETOSUOJAN JA REKISTERISELOSTEEN MUUTTAMINEN

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fI

Lisätietoja
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla ulla(at)willakukkola.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 27.4.2022

Willa Kukkola Oy Y-2932898-2
Hieronta ja hyvinvointipalvelut Ulla Haapsalo Y-2076990-9